Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2019

kissmeback
23:55
2424 d1c6 500
Reposted frompolana polana viaagainnewlife againnewlife
kissmeback
23:55

March 05 2019

kissmeback
11:06

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]
Reposted fromriddl3m riddl3m viajeszczenie jeszczenie

October 07 2018

kissmeback
14:10
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viajeszczenie jeszczenie

August 19 2018

kissmeback
21:41
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viagdziejestola gdziejestola
kissmeback
21:40
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek

August 18 2018

13:35
When you are angry,
Be silent.
— Prophet Muhammad (Hadith, Imam Ahmad, al-Musnad, 1/329 )
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajeszczenie jeszczenie

August 05 2018

kissmeback
09:59
0664 1da2

July 27 2018

kissmeback
19:46
2610 af26 500
Reposted frompampunio pampunio viabadblood badblood

July 18 2018

kissmeback
15:45
Sama nie wiem kim jestem w Twoich oczach, moze wcale mnie w nich nie ma i spokojnie spisz po nocach..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viajeszczenie jeszczenie
kissmeback
15:45
Im bardziej była rozbita tym chętniej budowała wokół siebie mur z  niespełnionych obietnic, marzeń, wyobrażeń...

— Pokolenie tysiąca myśli
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viajeszczenie jeszczenie

July 12 2018

kissmeback
22:01
2164 daa1
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viablaxkseoul blaxkseoul
kissmeback
22:01
Nie milcz do mnie za bardzo, bo gryzę policzki od środka.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissTake MissTake viablaxkseoul blaxkseoul
kissmeback
22:01
Może nie wyglądam. Może uśmiecham się jak zawsze i mówię tyle co zawsze, ale wierz mi. Ilekroć tylko zostaje sama rozpadam się na kawałki.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablaxkseoul blaxkseoul
kissmeback
21:59
Od kilku dni gasnę. Nie mam ochoty wyjść, pic, rozmawiać. Nawet mówię ciszej, wolniej i spokojniej. Jeśli ktoś mi nie przerwie tego stanu to będzie ze mną źle.
— Since Thursday
Reposted fromnonecares nonecares viaagainnewlife againnewlife

July 10 2018

kissmeback
21:01
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn, Oddział chorych na raka
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
kissmeback
21:00
7861 ceff
kissmeback
20:12
Idzie się zajebać... 
— Pajac, Turas - "Idzie się zajebać"
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
kissmeback
20:09
5511 b6e0
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee

July 05 2018

kissmeback
12:35
5351 8856 500
Reposted fromsargon sargon viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl