Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2018

kissmeback
17:26
6710 55c1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viascorpix scorpix
17:26
7954 bd68 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viascorpix scorpix

May 28 2018

kissmeback
08:36
cisza niszczy każdego. 
Reposted fromnila nila viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
08:34

March 30 2018

kissmeback
14:22
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia

March 19 2018

19:45
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viakarmacoma karmacoma
kissmeback
19:41
W głowie mam taki burdel, jak nigdy w życiu.
— K.N. Haner - "Koszmar Morfeusza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

March 12 2018

kissmeback
14:28
Jej trzeba ciągle przypominać kim jest i ile jest warta. Inaczej przepadnie gdzieś w labiryncie swojego umysłu, wierząc, że nikt jej już nie potrzebuje. Zamknie się przed światem, gdzieś we własnym wnętrzu i znowu trzeba będzie ją stamtąd wyciągać wszystkimi siłami miłości.
— Aleksandra Steć - "17"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

March 03 2018

kissmeback
20:48
1761 ce2b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
kissmeback
20:46
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
— orchis.soup.
Reposted fromorchis orchis viashowmeheaven showmeheaven

March 02 2018

kissmeback
22:43
Zabierz ją gdzieś, gdzie wam nic nie trzeba. Pokaż, że nie musi umierać, żeby iść do nieba.
— Rasmentalism
Reposted frommissmaya missmaya viastrictlyhiphop strictlyhiphop
kissmeback
22:16
6891 521c
Reposted frommisza misza viachudazupa chudazupa

January 05 2018

kissmeback
17:13
Jes­tem sa­molub­na, niecier­pli­wa i trochę niepew­na siebie. Po­pełniam błędy, tracę kon­trolę i jes­tem cza­sami ciężka do zniesienia. Ale jeśli nie pot­ra­fisz znieść mnie, kiedy jes­tem naj­gor­sza, to cho­ler­nie pew­ne, że nie zasługu­jesz na mnie, gdy jes­tem naj­lep­sza.
— Marilyn Monroe
kissmeback
12:46
Historia, której nigdy nikomu nie opowiedzieliśmy i zapewne nie opowiemy, żyje w każdym z nas
kissmeback
12:46
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viagdziejestola gdziejestola

January 02 2018

kissmeback
14:04
9967 f243
Reposted frommiststueck miststueck viachudazupa chudazupa
14:03
14:02
2415 4b51 500
Reposted fromerial erial viachudazupa chudazupa
kissmeback
13:55
Każdy człowiek zostawia odciski palców w życiu tych, z którymi się zetknął.
— lookafteryou.soup.io
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viazapachsiana zapachsiana

December 25 2017

kissmeback
20:31
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl