Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

kissmeback
0404 3d47
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viapaasiak paasiak

August 14 2017

August 13 2017

8564 9aa5 500
Reposted fromsunlight sunlight vianieklam nieklam
kissmeback

August 11 2017

kissmeback
kissmeback
kissmeback
 mogłabyś coś mi obiecać? to dla mnie bardzo ważne, przyrzeknij, ze się zgodzisz. posłuchaj...
nawet jeśli jutro dojdziemy do wniosku, ze jesteśmy z innych bajek i nasz związek nie ma sensu to chce się z Tobą spotykać na 24 godziny w pierwszy weekend każdego nieparzystego miesiąca. nawet jeśli ułożymy sobie życie, osobno. na 24 godziny bez żadnych zobowiązań i późniejszych konsekwencji. wyłączamy telefony i jesteśmy tylko my. może będziesz mi opowiadała o swoim księciu z bajki, zdolnych dzieciach. może będziemy uprawiać dziki sex w samochodzie, a może po prostu będziemy leżeć na podłodze, odpalać szlugi, pic wódkę z gwinta i trzymając się za ręce przeklinać to parszywe życie... nie patrz tak na mnie. cholera, wiem ze to chory układ. ale chce Cie mieć chociaż przez 144 godziny rocznie. obiecaj.
— pierwszy weekend nieparzystego miesiaca.
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viamyceline myceline
kissmeback
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyceline myceline
kissmeback
0463 6738 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viainzynier inzynier

July 30 2017

6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viaIamPerfect IamPerfect

July 27 2017

kissmeback
0366 fe55

July 25 2017

7992 276d
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viashitsuri shitsuri

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri vianezavisan nezavisan
kissmeback
3408 2c23
Reposted fromoutoflove outoflove viaohhh ohhh
kissmeback
3233 3adf 500
Reposted fromlucidumintervallum lucidumintervallum viaohhh ohhh
kissmeback
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viamalinowowa malinowowa
kissmeback
8591 e9f5
Reposted fromvandalize vandalize viamalinowowa malinowowa
kissmeback
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl