Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

19:45
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viakarmacoma karmacoma
kissmeback
19:41
W głowie mam taki burdel, jak nigdy w życiu.
— K.N. Haner - "Koszmar Morfeusza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

March 12 2018

kissmeback
14:28
Jej trzeba ciągle przypominać kim jest i ile jest warta. Inaczej przepadnie gdzieś w labiryncie swojego umysłu, wierząc, że nikt jej już nie potrzebuje. Zamknie się przed światem, gdzieś we własnym wnętrzu i znowu trzeba będzie ją stamtąd wyciągać wszystkimi siłami miłości.
— Aleksandra Steć - "17"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

March 03 2018

kissmeback
20:48
1761 ce2b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
kissmeback
20:46
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
— orchis.soup.
Reposted fromorchis orchis viashowmeheaven showmeheaven

March 02 2018

kissmeback
22:43
Zabierz ją gdzieś, gdzie wam nic nie trzeba. Pokaż, że nie musi umierać, żeby iść do nieba.
— Rasmentalism
Reposted frommissmaya missmaya viastrictlyhiphop strictlyhiphop
kissmeback
22:16
6891 521c
Reposted frommisza misza viachudazupa chudazupa

January 05 2018

kissmeback
17:13
Jes­tem sa­molub­na, niecier­pli­wa i trochę niepew­na siebie. Po­pełniam błędy, tracę kon­trolę i jes­tem cza­sami ciężka do zniesienia. Ale jeśli nie pot­ra­fisz znieść mnie, kiedy jes­tem naj­gor­sza, to cho­ler­nie pew­ne, że nie zasługu­jesz na mnie, gdy jes­tem naj­lep­sza.
— Marilyn Monroe
kissmeback
12:46
Historia, której nigdy nikomu nie opowiedzieliśmy i zapewne nie opowiemy, żyje w każdym z nas
kissmeback
12:46
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viagdziejestola gdziejestola

January 02 2018

kissmeback
14:04
9967 f243
Reposted frommiststueck miststueck viachudazupa chudazupa
14:03
14:02
2415 4b51 500
Reposted fromerial erial viachudazupa chudazupa
kissmeback
13:55
Każdy człowiek zostawia odciski palców w życiu tych, z którymi się zetknął.
— lookafteryou.soup.io
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viazapachsiana zapachsiana

December 25 2017

kissmeback
20:31
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRozaa Rozaa
kissmeback
20:30
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viaRozaa Rozaa
19:05
3697 660e 500
Reposted fromimradioactive imradioactive
kissmeback
19:05
2955 ac77
Reposted fromimradioactive imradioactive
kissmeback
19:03
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viaimradioactive imradioactive

December 22 2017

kissmeback
09:49
Walcz, albo olej to wszystko. Sukces zależy od podejścia
— Loca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl