Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

kissmeback
6398 8bc8
Reposted fromkaha kaha viaskeletal skeletal
1936 1b3b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaskeletal skeletal
9046 6c13 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaskeletal skeletal

October 17 2017

kissmeback
3850 715a 500
Reposted fromPoranny Poranny viazanetaqueell zanetaqueell
kissmeback
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazanetaqueell zanetaqueell

October 16 2017

kissmeback
A jak kiedyś zamknę przed Tobą drzwi to obiecaj, że i tak je wyważysz.
— Uncertainty

October 15 2017

kissmeback
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)

October 14 2017

kissmeback

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat

October 12 2017

4227 fc66
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaSenyia Senyia
kissmeback
7737 e56a 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaSenyia Senyia

September 30 2017

6673 9e2a 500
Reposted fromfreakish freakish viabesomeoneelse besomeoneelse
Dzisiaj słyszysz -“będę zawsze obok”
Jutro znowu siedzisz sam ze sobą
— Quebonafide ft. ReTo - Half dead
(via fuckingartistic)
kissmeback
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
kissmeback
7828 a232
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

September 16 2017

kissmeback
2362 d120
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki vialekkaprzesada lekkaprzesada
kissmeback
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viakhal khal
kissmeback
2492 6e9e 500
kissmeback
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl